|
|
Lån  


 

Ved faldende aktiemarked

Hvordan skal man sætte sine penge hvis man tror at markedet vil falde.


For nogle investorer har det faktisk været en storartet periode ved faldende marked. Især har mange hedgefonde udnyttet aktieuroen til det, de gør bedst, nemlig at tjene penge på volatile markeder. Jo større kursudsving, jo bedre trives de. Det er dog ikke forbeholdt store investeringsfonde at udnytte kursfald.


Det er også muligt for dig at spekulere i faldende aktiemarkeder, også kaldet baisse-forretninger, hvilket grundlæggende kan tjene to formål: Enten at mindske risikoen i din aktieportefølje - den defensive strategi. Eller at jagte afkast, når kurserne falder - den offensive strategi. En baisse-forretning fungerer efter samme princip, som når du køber en aktie, blot med modsat fortegn. Jo mere kursen på aktivet falder, jo højere bliver dit afkast. Tilsvarende taber du penge, hvis kursen stige


I det tilfælde har man mulighed for at sætte sine penge i papirer der stiger ved falende marked.den svenske fond, Xact Bear, som er designet til at stige med 1,5 % hver gang de toneangivende svenske aktier falder med 1 %.


Du kan også lave short selling. Sshort selling eller bare at shorte er en betegnelse for en praksis indenfor aktiemarkedet, hvori det er muligt at profitere på faldende kurser.


Shortselling går kort sagt ud på, at man først låner et antal aktier (eller andre værdipapirer) for et lånegebyr. Dette gøres typisk fra en større aktør, der har et bredt mere eller mindre fast aktieportfolie - fx en bank. Så sælger man aktierne og sætter pengene til side. Derefter venter man på, at kursen falder, hvorefter man køber aktierne tilbage, og afleverer dem der, hvor man har lånt dem. Forskellen mellem hvad man solgte de lånte aktier for, og hvad man måtte betale for at købe dem tilbage (fratrukket lånegebyret), er nu ens gevinst. På den måde har man konverteret kursfald til profit, fordi tabet på kursfaldet blev undgået.


Omvendt kan man også tabe på at short-sælge, hvis de værdipapirer, man har lånt, mod forventning stiger i pris, efter de er blevet solgt. Nu er man tvunget til at købe disse tilbage til en højere pris for at aflevere dem igen, hvorfor short-sælgeren både taber lånegebyret og kursforskellen. Du er her: Aktiespil - Aktiespil -